Privacyverklaring

Joekz Webteksten is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Persoonsgegevens die Joekz Webteksten verwerkt
Joekz Webteksten verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Joekz Webteksten verwerkt:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer bedrijf
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer bedrijf
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld per e-mail, telefoon of mondeling.

Als je de website bezoekt, worden ook deze gegevens verzameld:
– Naam browser die je gebruikt
– Besturingssysteem dat je gebruikt
– Serviceprovider waarmee jij internettoegang hebt

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mario@joekzwebteksten.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Joekz Webteksten verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om diensten bij je af te leveren
– Om geïnteresseerden de kans te geven een vraag te mailen via het contactformulier of de chatmodule op de website.

– Joekz Webteksten analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

– Joekz Webteksten verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Joekz Webteksten neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang Joekz Webteksten persoonsgegevens bewaart
Joekz Webteksten bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, en om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Delen van persoonsgegevens
Joekz Webteksten verstrekt je persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Joekz Webteksten gebruikt
Joekz Webteksten gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand die bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt je verzoek sturen naar mario@joekzwebteksten.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kan het voorkomen dat je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee moet sturen. Joekz Webteksten reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Joekz Webteksten neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mario@joekzwebteksten.nl.

SSL-certificaat
De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te voorkomen dat je persoonlijke gegevens in verkeerde handen vallen.

Google Analytics
Joekz Webteksten maakt gebruik van Google Analytics om een beeld te krijgen van het gedrag van bezoekers van de website van Joekz Webteksten. De informatie wordt anoniem opgeslagen door Google Analytics. Ook IP adressen worden anoniem gemaakt.

Wijzigingen
Het is mogelijk dat de inhoud van deze privacyverklaring wijzigt. Joekz Webteksten is gerechtigd de wijziging door te voeren zonder de bezoeker in te lichten. Het doorvoeren van de wijzing op de website is daarvoor voldoende.

Contact
Als er nog vragen zijn, laat het dan even weten. Stuur een email naar mario@joekzwebteksten.nl. Misschien tot binnenkort!

Contactgegevens:
Mahustraat 177, 3151 PE Hoek van Holland
www.joekzwebteksten.nl
Tel: 06-36554542

©